GÜNCEL

                               
   
 

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

İklim İstekleri : Kışları soğuk geçen, soğuk ılıman bölgelerde yetiştirilmesi uygundur. Yalnız Japon erikleri bu konuda biraz farklılık gösterirler. Japon eriklerinin soğuk olmayan bölgelerde yetiştirilmesi daha uygundur. Avrupa eriklerinin soğuklama ihtiyacı 1000 saatken; Japon eriklerinin soğuklama ihtiyaçları 600 saattir.


Toprak İstekleri : Japon erikleri toprak isteği yönünden biraz daha fazla seçicidir. Humuslu, besin maddelerince zengin, nemli ve sıcak topraklarda daha iyi yetişirler. Avrupa erikleri ise ağır topraklarda bile iyi bir gelişme gösterebilirler.  

Dikim Aralıkları : 5x5 veya 6x6 metre dikim aralığı uygundur. 

Erik Anaçları : Yabani Erik, Zerdali, Yabani Şeftali, Yabani Badem, Myrobolan B 

Erik Çeşitleri : Can, Havran, Papaz, Formosa, Burbank, Ozark Premier, Giant, Stanley, President